Philosophical Concept of Statehood of Ukraine in the Modern Information Space
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Vasyl’ Stus Donetsk National University (Ukraine, Vinnytsia)
Дата публикации: 2018-03-01
Дата подачи статьи: 2017-12-22
Дата окончательного пересмотра: 2018-01-22
Дата принятия статьи: 2018-02-12
 
Intercultural Communication 2018;4(1):133–146
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
ТЕМЫ:
СТАТЬЯ:
Purpose:
Purpose of the research is to reveal main elements of the philosophical concept of statehood of Ukraine under current conditions of unfavorable external challenges, informational and semantic aggression.

Material and methods:
Methods: formalization, generalization, classification, systematization, extrapolation.

Conclusions:
The article outlines the content of the Ukrainian philosophical statehood concept and the importance of its functioning in the information space of modern Ukrainian society. The main elements of the philosophical conception of Ukraine for forming a nationally oriented state have been considered. The scientific approaches to the consideration of hostility causes, their classification, names and interpretation from the standpoint of socio-philosophical methodology have been presented. The European social model of cultural and ideological development of Ukrainian society has been determined which is based on the awareness of innovative ways for society the development. Traditional principles of Ukrainian nation existence as the basis for the existence of modern Ukrainian society have been highlighted.

 
ЛИТЕРАТУРА (14)
1.
Chernenko, T. (2015). Priorytety derzhavnoyi informatsiynoyi polityky v umovakh hibrydnoyi viyny. Stratehichni priorytety, 4 (37), pp. 83-92. (In Ukrainian).
 
2.
Fesenko, V. (2016). U pytanni vrehulyuvannya konfliktu na Donbasi sklalasya patova sytuatsiya. UNIAN. Publication 19.07.2016. Retrieved (27.12.2017) from: https://www.unian.ua/politics/... (In Ukrainian).
 
3.
Horbulin, V. (2014) „Hibrydna viyna” yak klyuchovyy instrument rosiys'koyi heostratehiyi revanshu. Stratehichni priorytety, 4 (33), pp. 5-12. (In Ukrainian).
 
4.
Hrytsak, Ya. (2017). Ukrayins'ka natsiya vidbulasya. Naykrashchyy dokaz – krakh „rosiys'koyi vesny”. Ukrinform. Publication 27.12.2017. Retrieved (27.12.2017) from: https://www.ukrinform.ua/rubri... (In Ukrainian).
 
5.
Informatsiyni vyklyky hibrydnoyi viyny: kontent, kanaly, mekhanizmy protydiyi: analitychna dopovid'. (2016). Kyiv: NISD. (In Ukrainian).
 
6.
Konakh, V. (2015). Zovnishni zahrozy rozvytku natsional'nykh mediaprostoriv: naukove osmyslennya problemy. Stratehichni priorytety, 3 (36), pp. 143-150. Retrieved (27.12.2017) from: http://sp.niss.gov.ua/articles... (In Ukrainian).
 
7.
Kovalska, L. (2015). Dzhereloznavchyy dyskurs istoriyi radyans'koho Rukhu Oporu. Donets'k-Vinnytsya: Nilan-LTD. (In Ukrainian).
 
8.
Kovalskyi, H. (2015). Tradytsionalist·s'kyy konstrukt ukrayins'koho sotsiumu Donets'k–Vinnytsya: DonNU. (In Ukrainian).
 
9.
Levi, B.-A. (2016). Instytutsiyi EU ne pratsyuvatymut', doky ne bude politychnoyi federatsiyi Yevropy. Yevropeys'ka pravda. Publication 10.10.2016. Retrieved (27.12.2017) from: http://www.eurointegration.com... (In Ukrainian).
 
10.
Marchuk, Ye. (2016). Dev’yat’ „nepryyemnykh realiy” pro viynu na Donbasi. Ukrayins'ka pravda. Publication 28.09.2016. Retrieved (27.12.2017) from: https://www.pravda.com.ua/news... (In Ukrainian).
 
11.
Novikova, K. (2013). Społeczne teorie tożsamości: przegląd wybranych koncepcji. Journal of Modern Science, 17, pp. 377-395. (In Polish).
 
12.
Sokolova S. (2017). The Russian-language Wikipedia as a Measure of Society Political Mythologization. Journal of Modern Science, vol. 2/33/2017, pp. 147–176. Retrieved (27.12.2017) from: http://www.jomswsge.com/The-Ru....
 
13.
Solovey, V. (2016). Ukrayna dlya nas poteryana navsehda. Ostrov. Publication 27.09.2016. Retrieved (27.12.2017) from: http://www.ostro.org/general/p... (In Russian).
 
14.
Yakhno, O. (2016). Audyt zovnishn'oyi polityky. Yakoyu maye buty „rosiys'ka stratehiya” Ukrayiny Yevropeys'ka pravda. Publication 28.09.2016. Retrieved (27.12.2017) from: http://www.eurointegration.com... (In Ukrainian).
 
eISSN:2543-7461
ISSN:2451-0998