The issue of quality in the implementation of the inclusive education conception: evaluation approach
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Odessa Regional Institute of teacher’s advance training (Ukraine, Odessa)
Дата публикации: 2016-09-01
Дата подачи статьи: 2016-06-27
Дата окончательного пересмотра: 2016-07-25
Дата принятия статьи: 2016-08-22
 
Intercultural Communication 2016;1(1):87–100
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
ТЕМЫ:
СТАТЬЯ:
Purpose:
The purpose of the research is an examination of evaluation and evaluative approach as the technology of innovative rise of education quality in the aspect both management of the school and improvement of teaching and educational process.

Material and methods:
Generalization and comparison method was used for defining the content and the role of evaluation in modernization of inclusive educational environment. System analysis method was used to determine the specificity of the evaluative research of the system of inclusion. Comparative analysis method was used for identification of the peculiarities of general education for healthy children and kids with special educational needs.

Conclusions:
It is important to determine the real social value of the results during the evaluation of inclusive education which means that they have to correspond to social norms, values, expectations from this activity and to the expenses of the subject for its realization. The level of satisfaction can be estimated during the evaluation as the systematical examination of the quality of education. The evaluation is the mechanism which orients the teaching of the disabled students, having in mind the vector of international standards, national system of quality and level of school development and because of its basic characteristics such as pragmatism, dialogueness and intellectuality. Because of such variety of standards the evaluative approach allows to establish democratic values in all areas of activity of the school, to open up innovative creative potential, to form active life position of all participants of teaching and educational process.

 
ЛИТЕРАТУРА (11)
1.
Dikova-Favors'ka, O.M. (2009). Spetsyfichni hrupy osib z obmezhenymy mozhlyvostyamy zdorov"ya u fokusi sotsiolohiyi: monohrafiya. Zhytomyr: Polissya. 488 p. (In Ukrainian).
 
2.
Fullan, M. (2000). Syly zmin: vymiryuvannya hlybyny osvitnikh reform. [per. z anhl. H. Shyyan ta R. Shyyan]. L'viv: Litopys. 270 p. (In Ukrainian).
 
3.
Havrysh, R.L., Vodolazs'ka, T.V. (2012). Evalyuatsiya diyal'nosti hromads'ko aktyvnykh shkil za mizhnarodnymy standartamy, in: Postmetodyka 1, pp. 19-25. (In Ukrainian).
 
4.
Havrysh, R.L., Vodolazs'ka, T.V. (2012). Hromads'ka ekspertyza yakosti diyal'nosti shkoly, in: Upravlinnya osvitoyu 23 (299), pp. 4-8. (In Ukrainian).
 
5.
Hopkinz, D. (2003). Otsinyuvannya dlya rozvytku shkoly [per. z anhl. H. Vets']. L'viv: Litopys. 256 p. (In Ukrainian).
 
6.
Korporowicz, L. (2011). Suchasni kontseptsiyi evalyuatsiyi v konteksti vyklykiv rehiona'noho rozvytku, in: Mizhnarodnyy naukovyy forum: sotsiolohiya, psykholohiya, pedahohika, menedzhment. Zbirnyk naukovykh prats'. Vypusk 6. Kyiv: Vydavnytstvo NPU imeni M.P. Drahomanova, pp. 80-89. (In Ukrainian).
 
7.
Nyemyerko, B. (2000). Dydaktychnyy vymir ta systema zabezpechennya yakosti roboty shkoly. Poradnik dyrektora szkoły. Warszawa: Vydavnytstvo RAABE. (In Ukrainian).
 
8.
Sak, T.V. (2012). Tekhnolohiya zvorotn'oho zvyazku v inklyuzyvnomu navchanni, in: Defektolohiya. Osoblyva dytyna: navchannya i vykhovannya. 4, pp. 2-5. (In Ukrainian).
 
9.
Sofiy, N., Nayda, Yu. (2007). Filosofiya inklyuzyvnoyi osvity. Naukovo-metodychnyy zbirnyk Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi „Inklyuzyvna osvita: stan i perspektyvy rozvytku v Ukrayini”. Kyiv. pp. 7–14. (In Ukrainian).
 
10.
Tolvins'ka-Krulikovs'ka, E. (2010). Otsinyuvannya v shkoli. Warszawa: ORO. (In Ukrainian).
 
11.
Vodolazs'ka, T.V., Havrysh, R.L. (2011). Yak stvoryty hromads'ko aktyvnu shkolu. Kyiv: Shkil'nyy svit, 128 p. (In Ukrainian).
 
eISSN:2543-7461
ISSN:2451-0998