Proverbs and Sayings as a Means of the World Cognition: Comparative Analysis of Russian and Kazakh Languages
 
 
More details
Hide details
1
(Kazakhstan, Aktobe)
Publication date: 2018-09-01
Submission date: 2018-04-08
Acceptance date: 2018-08-17
 
Intercultural Communication 2018;5(2):63–82
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Purpose:
The purpose is to make a comparative analysis of the most actual Russian and Kazakh proverbs and sayings, used in speech of modern Aktobe citizens.

Material and methods:
For realization of the purposes we have interviewed and conducted а questionnaire amongst the Aktobe (schoolboys, teachers, teachers of high schools, students) for revealing of actual proverbs and sayings. By means of proverbs and sayings we see the ethnic particularities of the two folk’s worldview. Also, an expert evaluation has been given, claiming that by means of proverbs and sayings we see the ethnic particularities of the two folk’s world outlook.

Conclusions:
The analysis of the material has proved that the most significant values in Kazakhs and Russians have been erudition, reading, knowledge, wit, wisdom, science, teaching, reason, and rationality. So, we have studied proverbs connecting with these rhemes in details and tried to reveal ethnic differences of the Kazakhs and Russians. Also, the results of the study have shown, the value orientations are an important component in the system of inheritance of the traditional knowledge in each ethnos representative. The main mass of ethno-cultural information was adopted at early age together with the language formation.

 
REFERENCES (21)
1.
Adrianova, V.P. (1974). Peretz. Drevnerusskaya literatura i folklor. Leningrad, 171 p. (in Russian).
 
2.
Akkozin, M. (2000). Kazachskiye poslovicy i pogovorky. Almaty, 212 p. (in Russian).
 
3.
Baidildinova, M., Alpamysova, R., Baimurat, A., Seitzhanova, K. (2014). Sayings and proverbs is a genre of folk arts. Ways of translation. Journal of Modern Science, 21(2), pp. 85-100.
 
4.
Dal, V. (1957). Sbornik poslovits i pogovorok russkogo naroda. Moscow. 992 p. (in Russian).
 
5.
Dal, V. (1984). Poslovitsy russkogo naroda. Vol. 1. Moscow. 431 p. (in Russian).
 
6.
Dal, V. (1994). Tolkovyy slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka. Vol. 4. Moscow. 783 p. (in Russian).
 
7.
Dobrovolsky, V.N. (1894). Smolensky ethnographicheskyy sbornik: poslovitsy. Vol. 3. Saint Petersburg. 168 p. (in Russian).
 
8.
Dunev, A.I. (2008). Russky yazyk i kultura rechi: uchebnik dlya vuzov. Moscow. 496 p. (in Russian).
 
9.
Ermakov, N.Ya. (1894). Poslovitsy russkogo naroda. Saint Petersburg. 42 p. (in Russian).
 
10.
Ermakova, E.N. (2004). Sistema tsennostey v poslovitsakh i pogovorkakh russkogo naroda i eyë otrazheniye v UMK nachal’nykh klassov: Vypusknaya kvalifikatsionnaya rabota po russkomu yazyku s metodikoy ego prepodavaniya. Smolensk: Smolensk State Pedagogical University. Retrieved (27.01.2018) from: http://mirznanii.com/a/54009/s...). (in Russian).
 
11.
Golovanivskaya, М.К. (1997). Francuzskiy mentalitet s tochky zreniya nositelya yazyka. Moscow, 297 p. (in Russian).
 
12.
Illyustrov, I.I. (1910). Zhizn russkogo naroda v ego poslovitsach i pogovorkach. Saint Petersburg. 480 p. (in Russian).
 
13.
Kenesbayev, I.K. (1977). Kazak tilinen phrazeologiyalyk sozdigi. Almaty. 712 p. (in Kazakh).
 
14.
Kruglov, Yu.G. (1990). Russkiye narodnye poslovitsy i pogovorky. Moscow. 336 p. (in Russian).
 
15.
Leontyev, A.N. (1997). Deyatelnost. Soznaniye. Lichnost. Moscow. (in Russian).
 
16.
Leontyev, A.N. (2005). Lekzyi po obschey pcichologyi. Ed.: D.A. Leontyev, E.E. Sokolova. Moscow. (in Russian).
 
17.
Maslova, V.A. (2004). Cognitive Linguistics. Minsk: TetraSystems. 256 p. Retrieved (27.01.2018) from: https://www.scribd.com/documen... (in Russian).
 
18.
Mokiyenko, V.M. (2007). Obrazy russkoi rechi: istoriko-etimologicheskiye ocherki phraseology. Russkyi folklor i phrazeologiya. Moscow. 464 p. (in Russian).
 
19.
Sokolova, S. Frazeolohiya – dzherelo humoru ta satyry povisti I. Nechuya-Levyts'koho „Kaydasheva sim’ya”. Dyvoslovo. ISSN 0130-5263. 2004. No. 10, pp. 11–15. (in Ukrainian).
 
20.
Tusichischny, A.P. (2008). Chelovek govoryaschyi i pischuschyi. Materialy 4 Mezhdunarodnych Berezenskich chtenyi. Moscow. 168 p. (in Russian).
 
21.
Zhukov, V.P. (1966). Slovar russkich posloviz i pogovorok. Moscow. 535 p. (in Russian).
 
eISSN:2543-7461
ISSN:2451-0998