Development of Communicative Skills in the Process of Professional Self-Improvement of Students During Non-Auditing Activities of Higher Educational Establishments
 
Więcej
Ukryj
1
National Pedagogical Dragomanov University (Ukraine, Kyiv)
Data publikacji: 01-09-2018
Data nadesłania: 26-02-2018
Data akceptacji: 17-08-2018
 
Intercultural Communication 2018;5(2):119–136
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Introduction:
The article deals with the main forms and methods of communicative skills development used in the process of professional self-improvement during non-auditing activities at higher educational institution. In the process of person’s professional self-improvement, they play an important role in education obtaining and further work activity. By studying the process of professional self-improvement of modern students at higher educational institutions, the issue of communicative skills development in out-of-audit activity is of great importance.

Purpose:
The purpose of this article is to study the process of communicative skills development in students involved into non-auditing activities at higher educational institution.

Material and methods:
In the process of research, the following methods have been used, which allowed analyzing the purpose of this article and to reach certain conclusions for further research: general scientific methods, by means of which the available literature has been analyzed, the analysis, systematization of the material have been carried out; such methods as conversation, observation, interviewing have allowed investigating the problem situation more deeply.

Conclusions:
The development of communicative skills of students in non-auditing activities is an important factor that should be given more attention to in the process of professional self-improvement during non-auditing activities at a higher educational institution. The article presents the experience of non-auditing activities of higher pedagogical institutions, which promotes the development of communicative skills of students of higher pedagogical educational institutions. The development of communicative skills in students is an integral part of a holistic process of forming communicative competence. After all, the development of communicative sphere in a person who, on the basis of the specifics of his activity, constantly interacts and communicates with other people is almost the main aspect that ensures the effectiveness of its work.

 
REFERENCJE (18)
1.
Abdulov R. (2003). Organizatsiya vneauditornoy vospitatel’noy raboty so studentami (negosudarstvennyye vysshiye uchebnyye zavedeniya). Pavlograd: ZPIEU, 137 p. (in Russian).
 
2.
Blonskiy P. (1961). Izbrannyye pedagogicheskiye proizvedeniya . Moscow: APN RSFSR, 695 p. (in Russian).
 
3.
Bordenyuk O. (1983). Psikhologicheskiye faktory professional'nogo sovershenstvovaniya budushchikh uchiteley. (PhD Thesis). Kyiv: Nauchno-issledovatelskiy institut psikhologii USSR, pp. 121-135. (in Russian).
 
4.
Ivanov D., Mytrofanov K., Sokolova O. (2008) Kompetentnosnyy podkhod v obrazowanii. Problemy, ponyattya, instrumentariy. Moscow: APK & PPRO, 101 p. (in Russian).
 
5.
Izarenkov D. (1990). Bazysni skladovi komunikatyvnoyi kompetentnosti i yikh formuvannya na prosunutomu etapi navchannya studiyintov-nefylolohov. Rosiys'ka movu za kordonom. No. 4, pp. 54-60. (in Ukrainian).
 
6.
Kondrashova L. (1988). Vneaudytornaya rabota po pedahohyke v pedahohycheskom ynstytute. Kyiv: Vyshcha shkola, pp. 6-17. (in Ukrainian).
 
7.
Kontseptsiya vykhovannya ditey ta molodi u natsional'niy systemi osvity. (1996). Informatzijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrayiny, No. 13, pp. 2-15. (in Ukrainian).
 
8.
Krokhmal' A. (2012). Formuvannya potreby u profesiynomu samovdoskonalenni studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchal'nykh zakladiv. (PhD Thesis). Kharkiv: H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 20 p. (in Ukrainian).
 
9.
Ks'onzenko M. (2011). Samovykhovannya vchytelya yak nevid’yemna chastyna yoho profesiynoho samovdoskonalennya. Naukova skarbnytsya Donechchyny. No. 1(8), pp. 84-87. (in Ukrainian).
 
10.
Kucheryava O. (2009). Formy ta vydypoza audytornoyi roboty z matematyky v pedahohichnomu universyteti. Didactics of mathematics: Problems and Investigations. No. 31, pp. 79-83. (in Ukrainian).
 
11.
Marushkevych A. (2006). Pedahohika vyshchoyi shkoly. Teoriya vykhovannya (Tsykl lektsiy). Kyiv: VPTs “Kyivs'kyy universytet”, pp. 62-67. (in Ukrainian).
 
12.
Platonov K. (1986). Struktura i razvitiye lichnosti. Moscow: Nauka, 255 p. (in Russian).
 
13.
Semenoh O. (2005). Profesiyna pidhotovka maybutnikh uchyteliv ukrayins'koyi movy i literatury: Sumy: VVP “Mriya-1” TOV, 404 p. (in Ukrainian).
 
14.
Severina T. (2012). Determinatsiya osobystisnoho samovdoskonalennya studentiv u navchal'no-vykhovnomu protsesi vyshchykh pedahohichnykh navchal'nykh zakladiv. (PhD Thesis). Uman: Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, 20 p. (in Ukrainian).
 
15.
Shestakova T. (2006). Formuvannya hotovnosti maybutnikh pedahohiv do profesiynoho samovdoskonalennya. (PhD Thesis). Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University, pp. 207-226. (in Ukrainian).
 
16.
Vaynilenko T. (2005). Sutnist' ta zmist profesiyno-pedahohichnoho samovdoskonalennya. Naukovyy visnyk Chernivets'koho universytetu. Seriya: Pedahohika i psykholohiya. Chernivtsi: Ruta, No. 278, pp. 13-20. (in Ukrainian).
 
17.
Zatvornyuk O. (2016). Formuvannya u maybutnikh psykholohiv hotovnosti do profesiynoho samovdoskonalennya. (PhD Thesis). Kyiv, 310 p. (in Ukrainian).
 
18.
Zotova I. (2006). Kommunikativnaya kompetentnost’ kak aspekt sotsializatsii lichnosti studenta v usloviyakh informatizatsii obshchestva. Aktual’nyye sotsіal’no-psikhologicheskiye problemy razvitiya lichnosti v obrazovatel’nom prostranstve XXI veka. Kislovodsk. (in Russian).
 
eISSN:2543-7461
ISSN:2451-0998