Zarządzanie różnorodnością w Polsce i na Ukrainie jako odpowiedź na zmiany demograficzne
 
Więcej
Ukryj
1
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy (Poland, Warsaw)
Data publikacji: 01-03-2018
Data nadesłania: 22-12-2017
Data ostatniej rewizji: 22-01-2018
Data akceptacji: 12-02-2018
 
Intercultural Communication 2018;4(1):197–228
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wprowadzenie:
Raport jest wynikiem badania z zakresu strategii zarządzania personelem mającym ukazać rolę zasobów ludzkich w miejscu pracy oraz na ile różnorodne zasoby  ludzkie mogą przyczynić się do osiągnięcia korzyści przez firmę na przykładzie  Polski i Ukrainy.

Cel pracy:
Celem badania było zaprezentowanie podobieństw i różnic na rynku pracy w Polsce i na Ukrainie oraz podejście do zarządzania różnorodnością w obu sąsiadujących krajach.

Materiały i metody badawcze:
Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową. Badanie przeprowadzono wśród 100 młodych Ukraińców wybranych metodą losową i porównano  je z wynikami podobnych badań przeprowadzonych wśród 100 polskich przedsiębiorców.

Wnioski:
Wykazało znaczne różnice w postrzeganiu różnorodności jako zasobu wpływającego na poprawę efektywności w przedsiębiorstwie. Wskazuje się na inne potrzeby pracowników w Polsce i na Ukrainie. Wyniki przedstawiono na tle konkretnej sytuacji gospodarczej obu krajów przedstawionej przy użyciu danych  statystycznych.

 
REFERENCJE (9)
1.
Anrdovicova, J., Florek, I., Gross-Gołacka, E., Laki, I., Markova, J., Sitek, M., Sitek, P., Slavicek, J., Uhlerova, M. (2017). Diversity management in the V4 countries as an answer for demographic changes, Józefów.
 
2.
Godusławski. (2017). Populacja Polski kurczy się, CZARNA PROGNOZA ONZ. Na koniec wieku będzie nas niewiele ponad 21 mln! Retrieved (17.12.2017) from: http://gospodarka.dziennik.pl/....
 
3.
Gross-Gołacka, El. (2017). The role of the concept of diversity management in respecting human rights in an organization. Ed.: M. Sitek, A. Felice Urricchio, I. Florek, Human Rights between needs and possibilities. Józefów.
 
4.
Grzymała-Kazłowska, A. (2013). Migration and Socio-Demographic Processes in Central and Eastern Europe: Characteristics, Specificity and Internal Differences Journal: Central and Eastern European Migration Review, Issue 2/2013, pp. 5-11.
 
5.
Kiełkowska, M. (2013). Rynek pracy wobec zmian demograficznych.
 
6.
Klimko, R. (2015). Labour market developments in Visegrad countries. International Journal of Social Sciences, Vol. IV(4), pp. 16-29., DOI.10.20472/SS.2015.4.4.002.
 
7.
Mazurczak, F. (2014). The V4’s greatest existential threat- Demographic Decline And An Ageing Population. Retrieved (17.12.2017) from: http://visegradinsight.eu/the-....
 
8.
Szejniuk, A. (2014). Warunki pracy a efektywność przedsiębiorstwa, Journal of Modern Science, 3/22/2014, Józefów.
 
9.
Yelenko, I. (2007). Specyfika migracji zarobkowej ludności na Ukrainie, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2007, Nr 11.
 
eISSN:2543-7461
ISSN:2451-0998